Zaterdag 8 mei

Zaterdag 8 mei

Spreker: Dr. Melissa McClure (Universiteit Leiden)
Taal: Engels

Was the Solar System’s formation “normal”?

Vanwege ons uitkijkpunt op het universum op de aarde zijn we geneigd het zonnestelsel als normaal te beschouwen. In de afgelopen twee decennia zijn echter duizenden planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt rond andere sterren. Men denkt nu dat gemiddeld elke ster een “exoplaneet” zou moeten herbergen. Maar vergeleken met deze grote populatie van exoplaneten, blijkt ons zonnestelsel helemaal niet zo normaal. In deze lezing zal ik bespreken wat we weten over de vorming van het Zonnestelsel en of de omstandigheden van zijn vorming de verschillen met de waargenomen exoplanetenpopulatie kunnen verklaren. Tenslotte zal ik ingaan op de invloed die dergelijke verschillen in vorming kunnen hebben op de vooruitzichten voor wonen buiten het zonnestelsel.

N.b.: Deze lezing is in het Engels / This lecture will be in English