Apr
4
Tue
avondje sterrewacht
Apr 4 @ 7:30 pm – 10:30 pm

reservering voor groepen

Apr
5
Wed
avondje sterrewacht
Apr 5 @ 7:30 pm – 11:00 pm

reservering voor groepen

Apr
6
Thu
avondje sterrewacht: kometen
Apr 6 @ 7:30 pm – 11:00 pm

Aanmelden via: AvondjeSterrewacht@gmail.com

Het avondje sterrewacht is bedoeld voor mensen die willen kennis maken met sterrenkunde. Het bestaat uit een lezing en bezoek aan de koepels. Indien mogelijk wordt er ook door de telescopen gekeken. Meer informatie: www.werkgroepleidsesterrewacht.nl

Apr
13
Thu
Daedalus workshop
Apr 13 @ 8:00 pm – 10:00 pm

Workshop Kosmologie door Johan van Kuijlenburg

Onderwerp: Kosmologie
Tot het midden van de vorige eeuw was de studie van het heelal vooral een theoretische (en filosofische) aangelegenheid. Inmiddels is de kosmos een volwaardig gebied geworden van wetenschappelijke onderzoek. We kunnen nu waarnemingen doen die reiken tot aan het ontstaan van het heelal.
Wat is nu (nog) direct waar te nemen van de structuur en oorsprong van het heelal (uitdijing, zwarte gaten. achtergrondstraling, “donkere materie?” etc.)? En welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Daar mag je zelf aan meedenken en rekenen want het is per slot van rekening een werkwinkel.

Zie website lwsk.nl

Apr
18
Tue
LWSK lezing
Apr 18 @ 8:00 pm – 10:00 pm

Onderwerp: De ontdekkers van de hemel: de Nederlandse sterrenkunde in de twintigste eeuw

Er is iets bijzonders aan de hand met de sterrenkunde in Nederland. Ondanks zijn bewolkte klimaat en dichte bebouwing is Nederland op astronomisch gebied een grootmacht, en dat al een eeuw lang, met kopstukken als Kapteyn, Minnaert en Oort. Hoe komt dat? Wie waren die mensen? En waarom werd juist de Nederlandse sterrenkunde zo succesvol?
Het verhaal van de sterrenkunde is verweven met de politieke, economische en culturele geschiedenis. Wereldoorlogen, wederopbouw en de koude oorlog speelden een rol, net als het idealisme van de jaren zeventig, het marktdenken dat daarop volgde, en de internationale opstelling van Nederland als ambitieus maar klein land. Uiteindelijk gaat het ook om de vraag waarom we überhaupt aan sterrenkunde doen.
In deze lezing zal sprekerspeciaal aandacht besteden aan de rol van Leidse astronomen in deze ontwikkelingen.

zie website lwsk.nll

toegang niet-leden alleen na aanmelding via info@lwsk.nl